U bent hier: Home › Vereniging › Organisatie

Organisatie


Adressen

Postadres

Warmondse IJsclub (WIJC)
Postbus 10
2361 AA Warmond

Adres clubhuis en landijsbaan

Landijsbaan Veerpolder
Clubhuis Het Wak

Veerpolder 18
2361 KV Warmond
tel. 071 301 22 22

Bankrekening Warmondse IJsclub

Voor de contributiebetaling of verrekening van andere kosten krijg je van de penningmeester een factuur. Het IBAN rekeningnummer van de WIJC is: NL45 RABO 0367701898.
Vermeld bij een betaling altijd je naam, lidnummer en/of factuurnummer. Dan is het voor de penningmeester makkelijk om terug te vinden waar de betaling voor is.


Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Frans Biemond, voorzitter, tel. 071 331 42 86
 • Philip van der Post, vicevoorzitter, tel. 071 517 63 46
 • Roza van der Veer, secretaris
 • Herman van Everdingen, penningmeester, tel. 071 523 09 98
 • Jan van der Geest, tel. 071 589 10 95
 • André Hogervorst, tel. 0252 215 333

Je kan een bericht versturen aan het bestuur via: Contact met het bestuur


Ledenadministratie commissie

De ledenadministratie heeft als taak alle gegevens van de leden zo goed mogelijk actueel te houden. Als je verhuist, je e-mail adres is veranderd of andere contactinformatie is gewijzigd, laat dat weten aan de ledenadministratie.

De ledenadministratie commissie bestaat uit:

 • Fried Stol
 • Simon Appel

Je kan een bericht over wijzigingen van je gegevens versturen via: Contact met de ledenadministratie


Kledingcommissie

Bij de kledingcommissie kun je terecht voor de aanschaf van clubkleding voor op en naast de ijsbaan en voor tijdens de zomertrainingen. Ook voor een helm kun je bij de kledingcommissie terecht. Vraag gerust wat ze hebben voor je.

De kledingcommissie bestaat uit:

 • Ageeth Loef, tel. 071-3011018
 • Paul Fredrikze, te. 06 4602 0013

Stel je vragen aan de kledingcommissie per E-mail: Contact met de kledingcommissie


Technische Commissie

De technische commissie is verantwoordelijk voor het verzorgen van trainingen, organiseren van wedstrijden en opleidingen. Zij onderhoudt contact met de ijsbanen in Haarlem, Leiden en Den Haag,  waar leden van de ijsclub trainen en wedstrijden rijden.

De technische commissie bestaat uit:

 • André Hogervorst
 • Chris Zuiderduin
 • Eric Wagner
 • Fer Vergeer jr.
 • Paul Frederikze

De technische commissie is te bereiken via: Contact met de Technische Commissie


Beheer en exploitatiecommissie

De beheer en exploitatiecommissie (totale complex WIJC) is verantwoordelijk voor het doelmatig beheer van het parkeerterrein, clubhuis en veld tegen zo laag mogelijke kosten of bij voorkeur met kleine baten.

De Beheer en exploitatiecommissie bestaat uit:

 • Trudy van Winsen
 • Carla Vergeer

Communicatiecommissie

De communicatiecommissie is verantwoordelijk voor het websitebeheer en het actueel houden van de website. Voor het uitbrengen van het clubblad "Kouwe Drukte" en persberichten.

De Communicatiecommissie bestaat uit:

 • Martin Slootweg, redactie
 • Arjen Vervoort, redactie, fotografie, websitebeheer
 • Marion Sprünken, eindredactie 
 • Henk de Wilde, coördinator bezorging
 • vast kopijleveranciers Kouwe Drukte: Paul Fredrikze, Loesanne van der Geest, Rudy Heemskerk, Rob Voskuijl

Kopij kun je sturen naar: redactie@wijc.nl


Onderhoudscommissie

De onderhoudscommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de landijsbaan, het clubgebouw, de machines en de inventaris. Zij zorgen voor schilderwerk, snoeien, maaien en ander technisch onderhoud. Elke dinsdagochtend zijn zij bij het clubhuis te vinden.

De onderhoudscommissie bestaat uit meer dan 10 leden. De contactpersonen zijn:

 • Kees Visser
 • Ruud Vermeulen

 


Commissie Commerciële zaken

De commissie is verantwoordelijk voor het genereren van sponsorgelden, advertenties en nevenactiviteiten/evenementen voor de vereniging. Er kan gedacht worden aan de uitbreiding van de nevenactiviteiten die nu al worden aangeboden op het terrein van de WIJC.

De Commissie Commerciële zaken bestaat uit:

 • Derk Kappelle
 • Erik Beune
 • Arjen Vervoort

Evenementencommissie

De evenementencommissie is verantwoordelijk voor het verzorgen van evenementen voor trainende leden met als doel de betrokkenheid van de leden bij de ijsclub te bevorderen. Daarvoor worden o.a. georganiseerd - in samenwerking met trainers en/of bestuur -  trainingskamp, sinterklaasfeest, sluitingsavond en algemene ledenvergadering.

De Evenementencommissie bestaat uit:

 • Ineke van Kempen
 • Melanie van der Aart
 • Kees Heemskerk
 • Eelke Kauffman
 • Trudy van Winsen

Natuurijsbaancommissie

Is verantwoordelijk voor het beheer van de natuurijsbaan tijdens een winterse ijsperiode.

De Natuurijsbaancommissie bestaat uit:

 • Willem Leenen
 • Jan van der Geest
 • John van Velzen

Molen– en Merentocht

De commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van het Warmondse deel van een Molen- en Merentocht, in samenwerking met en onder auspiciën van de Stichting Hollands Merendistrict.

De commissie Molen– en Merentocht bestaat uit:

 • Willem Leenen
 • John van Velzen
 • Piet Hogervorst
 • Jan van der Geest

Poldercross commissie

De poldercross commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse poldercross. Deze wordt gehouden op de laatste zaterdag van de zomervakantie. De poldercross is een groot evenement en vraagt om vergunningen, wegafzettingen, vele vrijwilligers voor begeleiding en een goed marketingplan.

De poldercross commissie bestaat uit:

 • Philip van de Post
 • Theo Brusche
 • Ben Christen
 • Jan van der Geest
 • Bouke van Rijnswou

Ogenblik a.u.b. ...