U bent hier: Home › Vereniging › Lidmaatschap › Details Lidmaatschap en Trainingskosten

Details Lidmaatschap en Trainingskosten

Wat kost het lidmaatschap en trainen bij de Warmondse IJsclub?

De kosten zoals hieronder zijn weergegeven zijn zo zorgvuldig  mogelijk overgenomen van de verschillende instellingen waar we als ijsclub kunnen schaatsen. Ondanks dat kan het voorkomen dat er een foutje is gemaakt. In dat geval gelden toch de tarieven die uiteindelijk aan de vereniging worden doorberekend.

De kosten voor de trainingen zijn als volgt opgebouwd:

  • Natuurijs lidmaatschap: Dit is het basis lidmaatschap voor de Warmondse IJsclub. Iedereen, dus ook die niet trainen, hebben dit lidmaatschap
  • Trainingslidmaatschap: Alle trainende leden hebben een trainingslidmaatschap.
  • IJsbaan abonnement: Een abonnement die door de ijsbaan wordt verleend. Deze kosten, die per ijsbaan verschillend zijn, worden naar de trainende leden doorberekend.
  • IJstrainingskosten: Bijdrage in de kosten die de vereniging moet maken om te kunnen zorgen dat week in week uit er weer een trainer is.
  • KNSB licentie: Om te kunnen schaatsen in Haarlem moet je een KNSB licentie hebben. Op de Uithof in Den Haag heb je die alleen nodig als je wedstrijden rijdt.
  • Vastrecht voor wedstrijden: Als je op de Uithof wedstrijden rijdt is een vastrecht nodig om deel te kunnen nemen aan de wedstrijden. Het is dus een soort van startgeld.
  • KNSB contributie: Voor actieve leden van 18 jaar en ouder moet KNSB contributie worden afgedragen.

Betalingskosten

Wij verwachten dat je de penningmeester toestaat om het totaal bedrag via automatische incasso te innen. Hiervoor wordt je verzocht bij je lidgegevens je bankrekening in te vullen en aan te vinken dat je automatische incasso toestaat. Wil je zo vriendelijk zijn ieder jaar te controleren of de bankrekening nog klopt? Voor betaling met automatische incasso worden geen betalingskosten in rekening gebracht.

Wanneer je niet via automatische incasso wil betalen, dan zal er helaas € 1,-- aan administratie kosten in rekening moeten worden gebracht.

Financiële bijdrage van de gemeente

Op 1 januari 2014 is de nieuwe sport- en cultuurregeling van de gemeente Teylingen ingegaan. De regeling heeft als doel sport en cultuur voor de inwoners van de gemeente Teylingen met een laag inkomen bereikbaar te houden. Meer informatie hier over is te vinden op de site van de gemeente.

 

Categorieën

Het seizoen 2016-2017 loopt van 1 juli 2016 tot en 30 juni 2017. Veel van de kosten zijn afhankelijk van de leeftijdscategorie van de schaatser. Ieder jaar veranderen uiteraard de leeftijds categorieën. Voor het seizoen 2015-2016 zijn deze als volgt:

WIJC
Categorie naam
KNSB
Categorie naam
Je bent geboren
Senioren Senioren en Master Voor 01-07-1991
Neo-Senioren Neo-Senioren Op of na 01-07-1993 en voor 01-07-1997
Junior A Junior A Op of na 01-07-1997 en voor 01-07-1999
Junior B Junior B Op of na 01-07-1999 en voor 01-07-2001
Junior C Junior C Op of na 01-07-2001 en voor 01-07-2003
Pupillen Pupil A/B Op of na 01-07-2003 en voor 01-07-2005
Welpen Pupil C/D Op of na 01-07-2005 en voor 01-07-2006
Mini’s Pupil E/F Op of na 01-07-2007 en voor 01-07-2009
Benjamins Pupil F Op of na 01-07-2009 en voor 01-07-2010

Natuurijs lidmaatschap

Ieder lid bij de Warmondse IJsclub is "Natuurijs lid". Dit lidmaatschap geeft onder andere tijdens ijsdagen toegang tot de land ijsbaan in de Veerpolder en is tevens de minimum variant van het lidmaatschap van de Warmonds IJsclub. Dit lidmaatschap kennen we in drie varianten.

Tarieven voor het seizoen 2016-2017

Natuurijs lidmaatschap Omschrijving Contributie
Gezinshoofd/Gezinslidmaatschap Één volwassene in een huishouden is lid van de vereniging. De eventuele partner en alle huisgenoten zijn tevens lid. € 13,50
Mede gezinslid De eventuele partner van het gezinshoofd en alle huisgenoten
€ 0,00
Individueel lid Iemand ongeacht leeftijd die alleen lid wil zijn van de vereniging zonder dat mede huisgenoten lid zijn € 11,50

Trainingslidmaatschap

Tarieven voor het seizoen 2016-2017

Categorie Contributie
Trainingslidmaatschap
T/m pupil € 16,--
Junioren C € 26,40
Junioren B € 26,40
Junioren A € 32,--
Neo-Senioren € 32,--
Senioren en Veteranen € 34,40

Abonnementen en IJstrainingskosten

Hieronder zijn de tarieven voor de abonnementen en de ijstrainingskosten voor de verschillende ijsbanen.

Tarieven voor IJshal Leiden

Type uur Categorie abonnement
1ste uur
abonnement
2de en 3de uur
ijstrainingskosten
per uur
Jeugd uur Jun A/B/C € 137,50 € 65,-- € 26,--
Jeugd uur Pupil A-F € 132,50 € 65,-- € 22,--
WIJC Recreanten uur Neosenioren en Senioren € 155,-- € 85,-- € 26,--
WIJC Recreanten uur Jeugd t/m 17 jaar € 110,-- € 72,-- € 26,--

 

Tarieven IJsbaan De Uithof in Den Haag

Categorie abonnement
1ste uur
abonnement
2de - 5de uur
ijstrainingskosten
elk uur
Vastrecht
Langebaan
Vastrecht
Marathon
Junioren A t/m master € 137,50 € 83,-- € 36,50 € 70,-- € 60,--
Junioren B en C € 117,50 € 73,-- € 36,50
€ 50,-- € 40,--
Pupillen € 117,50 € 73,-- € 36,50
€ 30,-- € 23,---

Tarieven IJsbaan Haarlem

Categorie trainings
abonnement
1ste uur
wedstrijd
abonnement
1ste uur 
ijstrainingskosten
1ste uur
Junioren A t/m Master € 221,75 241,75
€ 36,50

Voor de uren dat er wordt getraind op de ijsbaan in Haarlem is vanaf het seizoen 2016-2017 een licentie niet meer verplicht.Alleen voor deelname aan wedstrijden is het nog een licentie nodig.

KNSB Wedstrijd Licentie

Vanaf seizoen 2016-2017 moet iedereen die aan wedstrijden wil deelnemen (langebaan, marathon, short track of skeeler) zelf een licentie aanvragen bij de KNSB. Voor instructies en informatie wordt verwezen naar de betreffende pagina op de KNSB site: http://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/

KNSB contributie (seizoen 2016-2017)

Trainende leden van 18 jaar en jonger moeten  € 5,-- afdragen als contributie aan de KNSB contributie. Voor trainende leden ouder dan 18 jaar is dit bedrag € 7,50.

Steunend lidmaatschap

Mocht je besluiten een jaar niet te willen of kunnen trainen, maar toch op de hoogte willen blijven van het reilen en zeilen van de club, dan kan je steunend lid worden. Dit kost slechts € 20,-- per jaar boven op het natuurijs lidmaatschap.


Ogenblik a.u.b. ...